Posts Tagged ‘gałązki świerku’

wymagana liczba oczek: wielokrotność 14 + 5 o. Rząd 1 [PS]: *5p, n, zpp , 2p, 1l, 2p, razem2p, n*, 5p. Rzędy 2 i 4: 9l, *1p, 13l* 1p, 9l. Rząd 3: 6p, *n, zpp, 1p, 1l, 1p, razem2p, n, 7p*, ostatnie powtórzenie zakończ 6p. Rząd 5: 7p, *n, zpp, 1l, razem2p, n, 9p*, ostatnie […]